Zmiana Tytuł Autor Status
2021-08-10 11:23:48 SPRAWPZDANIE FINANSOWE sp20@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-09 09:15:25 SPRAWPZDANIE FINANSOWE sp20@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-18 07:54:03 SPRAWOZDANIE FINANSOWE sp20@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-05-07 12:13:47 Regulamin pomocy zdrowotnej admin Opublikowany
2021-05-07 12:13:12 Regulamin pomocy zdrowotnej admin Opublikowany
2021-05-07 10:03:28 Regulamin pomocy zdrowotnej admin Opublikowany
2021-03-31 11:49:07 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:39:50 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-30 12:21:02 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-08 10:43:57 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-01-19 10:08:24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze głównego księgowego sp20@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-13 09:53:50 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie admin Opublikowany
2020-11-04 10:12:50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE sp20@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-11-02 07:59:36 Dokumenty admin Opublikowany
2020-10-30 12:15:27 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie admin Opublikowany
2020-10-30 12:15:08 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie admin Opublikowany
2020-10-06 10:12:44 Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im.ks.Jana Twardowskiego w Szczecinie admin Opublikowany
2020-10-05 13:06:23 GMINA MIASTO SZCZECIN admin Opublikowany
2020-10-05 13:06:10 GMINA MIASTO SZCZECIN admin Opublikowany
2020-10-05 13:05:25 Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im.ks.Jana Twardowskiego w Szczecinie admin Opublikowany
2020-10-05 13:02:35 Organ prowadzący admin Opublikowany
2020-10-05 13:01:29 Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im.ks.Jana Twardowskiego w Szczecinie admin Opublikowany
2020-10-05 12:59:34 Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im.ks.Jana Twardowskiego w Szczecinie admin Opublikowany
2020-09-25 10:54:03 Szkoła Podstawowa nr 20 admin Opublikowany
2020-09-18 11:44:22 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 12:33:22 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-08 08:04:42 Organ prowadzący admin Opublikowany
2020-09-08 08:03:59 Rada rodziców admin Opublikowany
2020-09-08 08:03:03 Organ sprawujący władzę admin Opublikowany
2020-09-08 08:02:36 Organ prowadzący admin Opublikowany
2020-09-08 08:02:11 Rada rodziców admin Opublikowany
2020-09-08 07:52:13 Statut Jednostki Organizacyjnej admin Opublikowany
2020-09-08 07:51:39 Statut Jednostki Organizacyjnej admin Opublikowany
2020-09-07 11:57:21 Szkoła Podstawowa nr 20 admin Opublikowany
2020-09-07 09:04:20 Szkoła Podstawowa nr 20 admin Opublikowany
2020-09-07 09:03:20 Szkoła Podstawowa nr 20 admin Opublikowany
2020-09-04 13:20:40 Szkoła Podstawowa nr 20 admin Opublikowany
2020-09-04 13:20:27 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - Cloned admin Opublikowany
2020-09-04 13:20:17 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - Cloned admin Opublikowany